Slægtsforskning - Piil

Statistik

Personer

Personer ialt 656
Hankøn 346
Hunkøn 310
Personer med ukendt køn 0
Personbegivenheder 1787

Familier

Familier ialt 230
Gifte familier 135
Skilte familier 1
Familiebegivenheder 199

Tid & Dato

Tidligste dato 16/04/188
Seneste dato 10/07/2019

Statistikdiagrammer

Alder ved død

Alder ved død

Alder ved dåb

Alder ved dåb

Alder ved vielse

Alder ved vielse

Alder ved skilsmisse

Alder ved skilsmisse

Forældres alder ved barnefødsel

Forældres alder ved barnefødsel

Børns alder ved forældres død

Børns alder ved forældres død

Persons alder ved partners død

Persons alder ved partners død

Tidsrum mellem vielse og barnefødsel

Tidsrum mellem vielse og barnefødsel

Fordeling af efternavne

Fordeling af efternavne

Fordeling af fornavne

Fordeling af fornavne

Fordeling af titler

Fordeling af titler

Fødeår

Fødeår

Dåbsår

Dåbsår

Dødsår

Dødsår

Begravelsesår

Begravelsesår

Fødselsmåned

Fødselsmåned

Dødsmåned

Dødsmåned

Vielsesmåned

Vielsesmåned

Børn pr. familie

Børn pr. familie

Fødested

Fødested

Fødeland

Fødeland

Dåbssted

Dåbssted

Døbeland

Døbeland

Dødssted

Dødssted

Dødsland

Dødsland

Begravelsessted

Begravelsessted

Begravelsesland

Begravelsesland

Vielsessted

Vielsessted

Vielsesland

Vielsesland

Køn

Køn

Begivenheds- eller faktatype

Begivenheds- eller faktatype