Langaa

I foråret 1990, d. 24. maj, sendte TV-avisen en nyhedsindslag om Langå kommunes nye turistbrochure, hvor de gjorde grin med oversættelsen, af teksten til engelsk og tysk. Da jeg i sluthalvfemserne var lærer, efterlyste jeg flere steder om der var nogen der var i besidelse af brochuren, for at bruge den i undervisningen. I nyhedsgruppen dk.kultur.sprog var der positivt svar fra Claus Tøndering, der sendte mig 6 kopierede sider, mod at jeg scannede dem og lagde dem tilgængligt online. Mange tak til ham.
Det har i tidens løb affødt mange kommentarer og mails. Bl.a blev jeg omkring 2004 kontaktet af Langås borgmester som bad mig fjerne teksten fra min side. Det ville jeg ikke, men jeg lovede at understrege at det er en gammel og uaktuel tekst. Brochuren er forlængst trukket tilbage. Hvis man er interesseret i nutidige oplysninger om Langå – som siden 2007 har hørt under Randers Kommune, kan de findes på Langaa.net.
[hr_shadow]

Turistbrochure som PDF

Jeg er også blevet kontaktet af Steen Nørgaard, som var formand for turistudvalget da brochuren blev lavet – han skrev følgende til mig:

Jeg var ved at kigge lidt om hvad der mon stod om min person ved at søge på google. Sjovt nok fandt jeg dit indslag om en turistbrochure fra 1990. Som sagt er/var jeg ansvarlig for denne brochure, men dog ikke dens oversættelse da vi havde hyret en person til at lave brochuren samt være ansvarlog for oversættelsen. Hendes budget løb dog hurtigt tørt – hun sørgede vist nok mest for sig selv. Så da oversættelse af den ellers udmærkede danske tekst skulle lavet hyrede hun nogle skoleelever, som oversatte ved hjælp af ordbogen dansk-tysk og dansk-engelsk og det ord for ord uden at skælne mellem hvad betydningen egentlig var i den danske tekst.

Du nævner blot et indslag i TV-avisen, men den blev faktisk meget mere berømt (DR1, TV2, DR, Østjyllands, Skotland (log-ness) hvor en skotte udtrykte sin misundelse over, at denne brochure overgik deres uhyre. På langbøljeradion var der en dansker fra Tanzania (afrika) der havde hørt om den. “Molboerne” på djursland var en del misundelige. Jeg blev i dagene efter dens udgivelse og så sent som et par år siden blevet kimet ned af translatører, som tilbød sin ekspertise. Sågar handelsskoler har brugt den i undervisningen ved at man skulle finde 5 fejl – det blev senere rettet til at finde 5 rigtige!! – joooo – den har skam været en inspiration for mange – måske for flere end selve turisterne.

Brochuren blev den sidste, da vi fandt, at den på ingen måde kunne overgåes. Vi kunne simpelhen ikke finde på noget der var bedre!!!. Jeg blev kontaktet af flere reklamebereauer, som gerne ville vide hvordan vi havde båret os at med at få den PR.!! PS., der kom iøvrigt mange turister!!.

Da jeg var ansvarlig for udgivelsen chokerede de første henvendelser mig meget. Men jeg fandt dog hurtigt ud af, at det kunne vendes til noget humoristisk. Det gjorde forskellen.

Jeg er i besiddelse af flere originaler, som jeg har gemt som klenodier. Jeg vil gerne sender et eksemplar hvis du vil oplyse din adresse.

Steen Nørgaard sendte mig nogle eksemplarer af brochuren, som jeg har scannet og lagt online som PDF.

[lightbox style=”shadow” image_path=”http://piil.org/wp-content/uploads/2011/12/zaptor-1.jpg” popup=”http://piil.org/wp-content/uploads/2011/12/zaptor-1.jpg” link_to_page=”” target=”_self” description=”Langå kommunes turistbrochure” size=”portrait_thumb”]

[button url=”http://piil.org/wp-content/uploads/2011/12/langaa.pdf” target=”_self” size=”small” style=”royalblue” ]Download PDF[/button]

[hr_shadow]

TV-avisen 24. maj 1990

Indslag om Langå kommunes ufrivilligt morsomme turistbrochure.

[one_half]

[video_left][video_frame]

[iframe url=”http://www.youtube.com/embed/ief9_QHfm-Y” width=”572″ height=”312″]
[/video_frame]
[/video_left]

[/one_half]
[one_half_last]
[/one_half_last]
Jeg har også forsøgt at spørge DR om det var muligt at få udleveret klippet fra nyhederne på en DVD. Det var ikke noget problem, men når man ikke selv var med i indslaget, kostede omkring 1000,-, som jeg trods alt ikke ville ofre på det. I 2008 blev klippet så genudsendt i Danmarks Radio. Jeg opdagede det dog ikke selv, men heldigvis havde jeg en god kollega, som kendte min interesse for klippet, og han optog det, og overraskede mig med en DVD med klippet. Nu ligger det så på youtube, og dermed også her på siden, så alle kan få gavn og fornøjelse af det.

[hr_shadow]

Herunder har jeg bevaret den tekst jeg oprindeligt havde lagt online, som kan man kan kopiere og bruge som tekst.

Turistbrochuren i uddrag:

[one_third]

Dansk flag

[/one_third]

[one_third]

Engelsk flag

[/one_third]

[one_third_last]

Tysk flag

[/one_third_last]

[accordion class=’accord1′]

[slide name=”Side 1″]

[one_third]

Velkommen til

LANGÅ

hvor Danmark er dejligst!

Det er med glæde og stolthed, vi påbegynder en tradition, som det er vort

ønske og vor mening, skal leve længe!

I år udgiver vi Langå kommunes første turistbrochure!

Vi, der bor i Langå, siger at »-det er hér, Danmark er dejligst-«, og de,

der allerede har gæstet os, giver os ret. Når man har noget, der er rigtigt

smukt, vil man gerne vise det frem til så mange som muligt, og i den retning

er vi ikke spor anderledes. Derfor håber vi, at vor brochure vil inspirere

dig til et besøg hos os, og at den kan, give dig ideer til en oplevelsesrig

og aktiv, men alligevel afslappet ferie. Jeg vil gerne rette tak til de personer,som

aktivt har arbejdet for brochurens tilblivelse. En speciel tak skal lyde til

annoncørerne, som gennem deres medvirken har forhøjet brochurens informationsværdi

og samtidigt gjort dens udgivelse økonomisk mulig.

Steen Nørgaard

– formand for turistudvalget –

[/one_third]

[one_third]

WELCOME to

LANGÅ

THE MOST BEAUTIFUL PLACE IN DENMARK!

-It is with pleasure and pride, we begin a tradition, and it is our wish

and our opinion that it must be alive for a long time!

This year we publish the first tourist-brochure in Langå minicipality!

People, who live in Langå, tell, that »-it’s here, the most lovely place

in Denmark-«, and people, who already have been our guests agree with us.

When you have got something real beautiful, you want to show it to lots of

people, and here we are not different. For that reason we hope, that our brochure

will inspire you to a visit by us, and that it can give you ideas to an experience

and active holliday, but still a relaxed holliday.

Steen Nørgaard

-president of the tourist-group-

[/one_third]

[one_third_last]

WILLKOMMEN in

LANGÅ

WO DANEMARK IS DIE SCHÖNSTE

Es ist mit Freude und stoltz, wir eine Tradition, hier anfangen will, und

wie ist unsere meinung, lange Zeit leben soll:

Heute Jahr wir herausgeben den ersten Touristbrochüre von Langå Gemeinde.

 

Wir, wie im Langå wohnen, sagen das »-es ist hier, Dänemark ist herrlichst-«

und sie, wie schon uns besucht hat, will uns recht geben. Wenn man etwas hat,

wie sehr Schön ist, will man es zum viele leute gern zeigen, und an dieser

Weg, sind wir nicht anders. Deshalb hoffen wir das unsere Brochüre will sie

zum eine Besuch bei uns Eingebung und eine Idee zum einen tätig und Erlebnisreich

geben kann, aber trotzdem eine entspannende Ferie.

Steen Nørgaard

president die Touristengruppe

[/one_third_last]

[/slide]

[slide name=”Side 2″]

[one_third]

Et ægte paradis for lystfiskere og alle andre naturelskere

 

Naturen har set med kærlige øjne på Langå Kommune. Landskabet er præget af

harmoni og skønhed – Med blomstersmykkede enge og skovklædte skrænter omkring

Gudenå, Nørreå, Granslev Å og andre blinkende vandløb.

De grønne omgivelser inviterer til cykel- og vandreture i hele kommunen,

hvor små og store byer ligger i landlig idyl. Spor af menneskers færden 80.000

år tilbage i tiden og andre spændende minder fra fortiden findes flere steder.

De er også værd at være på udkig efter.

Vi holder af og passer på naturen og miljøet – f.eks. er vor dejlige Gudenå

blevet ren igen – men vi deler gerne det hele med andre.

Velkommen til Langå Kommune et paradis i Jyllands hjerte for lystfiskere

og alle andre naturelskere.

Velkommen til at blive nogle dage!

Kaj Christensen

borgmester

[/one_third]

[one_third]

A real paradise for the anglers and everybody else naturlovers

 

The nature has seen with loving eyes at Langå Municipality. The scenery is

characterized by harmony end beauty – meadows decorated with flowers and wooded

slopes around Gudenå, Nørreå, Granslev Å and other flashing watercourse.

The green surroundings invite to bicyclerides and walking all over the municipality

where small and big towns is laying in countrified idyll. Marks of human being

movements 80.000 years ago, and other exciting memories from the past you

can find other places. They are also worth to be on look-out for.

We love the nature, and we take care of it and the milieu – for example our

loving Gudenå is clean again – but we sure want to share it with others.

Welcome to Langå municipality – a paradise in the heart of Jylland for the

anglers and everybody else who love the nature.

Welcome to stay some day!

Kaj Christensen

burgomaster

[/one_third]

[one_third_last]

Ein echter Paradies von Lustangler und alle andere Naturfreunde

 

Die Natur hat mit liebe Augen an Langå Gemeinde geseht. Die Landschaft ist

mit harmoni und schönheit ungeprägt – mit blumige Wiese und bewaldet Abhänge

um Gudenå, Nørreå, Granslev Å herum und andere blitzen Wallerläufe.

Die Grüne Ungebünger ist schön zum rad- und wandertour in den ganzen Gemeinde,

wo kleine und grosse Städte liegt im ländlicher Idylle.

Spur von Menschen 80.000 jahre zurüch und andere interessante erinnern von

Vorzeiten sind viele Plätze. Sie sind auch gut zum Ausshau halten.

Wir lieben und passen die Natur und Milieu auf – und unsere schöne Gudenå

ist noch einmal klar und schön – und wir teilen alles gern mit andere Menschen.

Willkommen zum Langå Gemeinde – eine schöne Platz im Hertz auf Jylland, von

Lustangler und Natur-freunde.

Wilkommen einige Tage zy bleiben.

Kaj Christensen

Bürgermeister

[/one_third_last]

[/slide]

[slide name=”Side 3″]

[one_third]

Vi forkæler vores gæster

Den moderne turist vil have service under ferien – og kunne handle indenfor

en rimelig afstand.

Langå Handelstandsforening omfatter de fleste af kommunens forretninger,

og vi byder:

VELKOMMEN TIL OS!

I Langå er forretningerne aktive og levende, – og byder på et stort, bredt

og varieret udvalg af butikker med gode tilbud, – venlig, personlig

og kompetent service – og så er der aldrig langt til den nærmeste.

VELKOMMEN TIL LANGÅ HER SKER DER NOGET! –

[/one_third]

[one_third]

We coddle our guests

The modern tourist wants service during their hollidaying – and be

able to do business at a safe distance.

»Langå Handelsstandsforening« includes most af the business in the

municipality, and we bid:

WELCOME TO US!

In Langå the business are active and lively, – and bit a big, wide

and varied selection of shops with good offers, – kindly, personal and

competent service – and there are never to far to the nearest.

WELCOME TO LANGÅ – HERE THINGS HAPPEN

[/one_third]

[one_third_last]

Wir verhätscheln unsere Gäste

Die heutige Touriste will, under die Ferie Tischgeräte haben – und

können innerhalb billig Abstand handeln.

»Langå Handelsstandsforening« umfatten den meisten Geschäfte des Gemeinde,

und wir bieten:

WILKOMMEN ZU UNS!

In Langå, die Geschäfte ist lebend, und tätig – und wir haben eine

grosse und verschiedenartig Auswahl von Geschäfte, mit gute Angebote,

– freundlich, personliche und zuständige Tischgerät – und dann ist es

niemall weit zum annähernd.

WILKOMMEN ZUM LANGÅ – HIER GESCHEHEN ETWAS –

[/one_third_last]

[/slide]

[slide name=”Side 4″]

[one_third]

Gudenå Danmarks længste og smukkeste å

Navnet GUDENÅ nævnes første gang i det 12. årh. og betyder »-den til

Guderne indviede-«.

Men GUDENÅ’s vande er meget, meget ældre. Under den sidste istid for

ca. 15.000 år siden banede vandet fra de smeltende ismasser sig vej

fra den jyske højderyg ud mod øst, og det voksede til en mægtig vandstrøm,

GUDENFLODEN, der mange steder var flere kilometer bred. De skrænter

og dale, der indrammer GUDENÅ idag, er den gamle GUDENFLODS grænser

og løb.

Med sine 158 km, er GUDENÅ Danmarks længste å. Det er også den smukkeste.

Fra sit spæde udspring i Tinnet, NV for Vejle, slynger den sig mod NØ

gennem Jyllands bakkede landskab, slår et lille slag ind mod Silkeborg,

hvor den blander sig med et par af søerne, og vender sig så målbevidst

mod øst igen. På vejen lægger den sig i en bue omkring Langå – for til

sidst at løbe ud i Randers Fjord. Overalt kranses GUDENÅ af en frodig

vegetation, der giver plads for et rigt dyreliv – og mulighed for naturskønne

kanosejladser, stemningsfulde spadsereture eller stille stunder i selskab

med fiskestang og madpakke.

[/one_third]

[one_third]

Gudenå the longest and most beautiful river in Denmark!

The name GUDENÅ was mentioned the first time in the twelft century

and means »-the one to Heaven consecrated-«.

But the water in GUDENÅ is much, much older. During the last Ices-period

about 15.000 years ago, the water came from the melted ice from Jutlandish

ridge out from the east, and it grew to af powerful waterstream, GUDENÅFLODEN,

which many places frames GUDENÅ today, are the old GUDENFLODS boundary

and flow.

With its 158 kilometers GUDENÅ is the- longest river in Denmark. Also

it’s the most beautyful. From its tiny source in Tinnet, NV from Vejle,

it meanders to NE through the Jutlandish hilly country, a bit to Silkeborg,

where it mixes with a few of the seas, and turn purposeful to the east

again, where in on its way is laying in a curve around Langå – and at

last to run out in Randers Fjord.

All over the GUDENÅ is surrounded by a vigoruos vegetation, and it

make place for a richly animal life -and possibility of experience satisfying

canoenavigation, impressive walks or quiet whiles in company with fishing-rod

and lunch.

[/one_third]

[one_third_last]

Gudenå – Der grosste und schönste Fluss in Dänemark!

Der name GUDENÅ wird zum ersten Mal im zwölften Jahrhunderd erwähnt

und bedeutet , »-der zu Göttern eingeweihte-«.

Aber die Wasser sind viel älter. Während der letzten Eiszeit vor etwa

15.000 Jahren bahnte das Wasser von den schmelzenden Eismassen sich

den Weg von dem Jütischen Hügelrücken gegen Ost und wäschste zu einem

mächtigen Wasserström, GUDENFLODEN, der an mehreren Stellen viele kilometer

breit war. Die Abhänge und Täler die heute den GUDENÅ umrahmen, sind

die alten Grenzen des GUDENFLOD.

Mit seinen 158 kilometer ist GUDENÅ der längste Strom in Dänemark.

Es ist auch der schönste. Von seinem feinen Vorsprung in Tinnet, Nordnordwestlich

von Vejle, schlöugelt er sich gegen Nordnordost durch die hügelige Landschaft

Jütlands.

Uberall wird GUDENÅ von einer üppigen Vegetation umgekranzt, die ein

reiches Tierleben, erlebnisvolle kanofahrten, stimmungsvolle Spaziergänge

oder ruhige Augenblicke mit Angelrute und Butterbrotpaket ermöglich.

[/one_third_last]

[/slide]

[slide name=”Side 5″]

[one_third]

Langå Kommunes historie

Langå’s historie begynder for ca. 80.000 år siden. Så gamle er de dyreknogler,

der blev fundet i Hollerup, og som afslører, at der har været levende

væsener i Langå i lige så lang tid.

Andre fund fortæller om mange aktive menneskelige samfund, og det er

helt tydeligt, at Langå Kommune helt fra gammel, gammel tid har været

et af Danmarks tættest befolkede områder.

Ingen ved, hvor gammelt navnet LANGÅ er, men det nævnes allerede år

1345 som LANGØY, d.v.s. »den lange ø«, der lå mellem Gudenå og det ekstra

løb, den havde dengang, og hvor der nu kun er søen og et sumpet terræn

tilbage.

Frem til 1830 hørte gårdene i Langå’s ældste del, Gl. Langå, til herresædet

Ulstrup Hovedgård.

1800-tallet var et aktivt århundrede i Langåområdet. Der blev bygget

flere broer over Gudenå, og omkring 1860 skete der en kraftig udbygning

af samfundet. 1862 åbnedes, først jernbanen Århus-Randers, i 1863, Langå-Viborg-banen,

og 1897-98 begyndtes byggeriet af det store jernstøberi.

De nye broer og banen gav, mulighed for bedre forbindelser med omverdenen,

og det lille stilfærdige og afsides beliggende Langå blev til LANGÅ

STATIONSBY og knudepunktet for Jyllands jernbaner. Denne rolle fik særlig

stor betydning under 2. Verdenskrig. da den danske modstandsbevægelse

i et forsøg på at stoppe de tyske troppetransporter sprængte jernbanebroen

over Gudenå i luften. Resterne af broen kan ses ved siden af den nye

bro, som blev bygget 1949.

[/one_third]

[one_third]

The history of Langå municipality!

The history of Langå is bseginning about 80.000 yars ago. So old are

these animal-bones, which were found in Hollerup, ant it discloses that

there have been human beings in Langå all the time.

Other findings tells about lots of active human societies, ant it’s

quit clear, that Langå municipality back of old, old age has been one

af the most densely populated territories in Denmark.

Nobody knows, how old the name LANGÅ is, but it is mentioned as early

as 1345 as LANGØY, it means »-the long island-« and it was places between

Gudenå and the extra channel, which it has at the time, and now only

the lake and a swampy country is left.

On to 1830 the farms in the oldest part of Langå, Gl. Langå, belongs

to the manor house Ulstrup Hovedgård.

The year 1800 was an active century in the area-Langå. Several bridges

were builded across Gudenå, and about 1860 a forcible enlargement happened

to the society 1862 the first railway Århus-Randers-aiid then, 1863

Langå-Viborg railway – and 1897-98 the building of the big iron foundry

began.

The new bridges and the railway made it possible for much better –

connexions to the outside world, and the small quiet and outlying Langå

became LANGÅ STATIONSBY and centre for the railways in Jylland. The

last-named part obtained a special importance during the Second World

War, when the danish resistance movement exploded the railway-bridge

across Gudenå trying to stop the German transpottations of troops. The

rest of the bridge you can see beside the new bridge, builded 1949.

[/one_third]

[one_third_last]

Die geschichte von Langå gemeinde

Die geschichte von Langå anfängen von ca. 80.000 Jahre zurück. So

alt sind diesen Tierkeulen, wie im Hollerup gefundet wird, und wie ist

eine Enthüllung, das im Langå lebend Geschöpfe, seit denn lebend hat.

Andere Fund erzählen um viele aktive Mensche Gesellschaft, und es

ist deutlich, das Langå Gemeinde von alte Zeit hat eine von denn dicht

gepackt Raüme in Dänemark.

Keine ahnen, wie Alt die Name LANGÅ ist, aber im 1345 ist es nennend

als LANGØY, es ist »-die Langå Insel-« wie liegt zwischen Gudenå und

der See, und es ist heute Sumpf Gelände zuruck.

Zum 1830, im Langå (Alte Langå) die Höfe gehört zum Herrnsitz Ulstrup

Hovedgård.

Umheer 18. Jahrehundert war ein aktive Jahrhundert im Langågebiete.

Mehrere Brücke fiber Gudenå kamm zu – umheer 1860 die Gesellschaft bekamm

grösser 1862 den ersten Eisenbahn Århus-Randers eröffnete und im 1863,

Langå-Viborg – im 1897-98 Sie begann, der grosse Eisengiesserei zu anbauen.

Die neue Brücke und der Eisenbahn, ein möglichkeit, und besser Verbindung

mit die Umwelt gab, und die Kleine und abgelegen Langå bleibt zum LANGÅ

STATIONSBY und einer Knotenpunkt von der Eisenbahn in Jylland.

Das war sehr, bedeutungsvoll unter 2. Weltkrieg, wen der Widerstandsbewegung

aus Dänemark, versuchte die Deutche Truppentransporte zu stehenbleiben,

wen sie die Brücke gegen Gudenå sprengen wollte. Resten von die Brücke

selten Sie, zue Seite die neue Brücke, wie im 1949 gebaut bleibt.

[/one_third_last]

[/slide]

[slide name=”Side 6″]

[one_third]

Gyldne råd i naturen

En dejlig natur er en vidunderlig gave, man skal være varsom med. –

hjælp os med at passe på den:

-smid ikke plastikposer, tomme flasker, papir eller andet affald

på stier, veje eller i vandet-

-bræk ikke grene af buske og træer-

-bryd ikke gennem hegn, og tramp ikke ind over dyrkede marker-

 

-forstyr ikke skovens og markens dyr-

-tænd ikke bål eller anden ild i naturen-

-sluk dine cigaretter på betryggende måde, så gløderne ikke kan

forårsage brand-

-hold din hund i snor, når du færdes i naturen, og lad den ikke

jage vildt, fugle eller andre dyr-

-respektér opsatte skilte med anvisninger på, hvor og hvordan du

må færdes i stats- eller privatskove-

-ryd op efter dig, når du har “pauseret” på en smuk plet-

– brug fornuften, når du færdes på, i eller ved vandløbene-

-sejl aldrig ud uden redningsvest. Ved ugunstigt vejr kan selv

en lille å blive til en farlig strøm-

-lær de mest elementære “søfartsregler”-

-vis hensyn – i alle situationer!-

[/one_third]

[one_third]

Golden advices in the nature!

A lovely nature is a wonderful gift, you must be cautious with. Help

us to take care of it:

-do not throw plastic-bags, empty bottles, paper og other rubbish

on the paths-roads or in the water

-do not break branches of the bushes and trees-

-do not break through fences, and do not trample over cultivated

fields-

-do not disturb the animals in the woods and the fields-

-do not light a fire or else fire in the nature-

– do not put out your cigarette so that the glows can cause fire-

 

-keep your dog on a leash, when you are in the nature, and do not

let it hunt games, birds og other animals-

-respect the signs with instructions -where and how you must move

in States- og private woods-

-remember to tidy up after you, when you have “paused” at a beautiful

place-

-use your common sence, when you are in or at the water-

-never sail out without life-jacket! -against heavy odds a little

river can be a dangerous stream-

[/one_third]

[one_third_last]

Guldende Rat in die Natur!

Eine herrliche Natur ist ein wunderbar Geschenck, wir soll aufpassen.

– Hilfe und zu aufpassen:

-schmeissen Sie nicht Frischhaltebeutel, zolle Flasche, Papier

oder anderes Abfälle auf die Wege oder ins Wasser-

-knacken Sie der Zweige, Bäume und Busche nicht auf-

-brechen sie die Hecke nicht durch, und trapeln die Fälde nicht

über, wo pflanzen ist-

-stören Sie den Tier des Waldes und den Felden nicht-

-anzünden Sie Feuer in die Natur nicht-

-löschen Sie Zigarette an beruhigende weise, so Grossfeuer bleiben

nicht-

-halten Sie der Hund im Schnur, wen du in die Natur verkehren und

lass er nicht wildes Geflügel und andere Tier jagen-

-respektieren Sie den Schilder mit Anweisunge auf, wo und wie du

in stattlicher- oder Private Wälder verkehren muss-

-räumen Sie auf, wenn du eine Pause an eine schöne Platz halten

hat-

-brauchen Sie die Vernunft, wenn du auf oder in Binnengewässer

ist-

-segel nicht ohne Schwimmweste. Kleine Binnengewässer kann im schlectes

Wetter einer gefährliches Platz sein-

-lehre Sie etwas von der See und was mann aufpassen soll-

[/one_third_last]

[/slide]

[/accordion]

0 Comments on “Langaa

Skriv et svar