Fulton

Fultons formel

For at afgøre om en havørred er i god stand (nedgænger eller overspringer),
benyttes ofte Fultons formel for konditionen.

Fultons konditionsfaktor

Normalt siger man at konditionsfaktoren skal være mindst 1, for
at fiskens kondition er tilfredsstillende. Konditionsfaktoren kan dog
variere for visse bestande.

Forklaring

Jeg har lavet en lille “lommeregner”, der kan udregne konditionsfaktoren
for havørreder. Jeg har også lavet en lille tabel
over forholdet mellem længde og vægt, ved en konditionsfaktor
på én.

Lommeregner

Udfyld en af nedenstående felter for at få udregnet, hvad
den anden værdi skal være, for at fisken har en kondition
på 1. Udfyldes begge, udregnes konditionsfaktoren.
Længde i cm:
Vægt i gram:

Resultat


<!–?php print 'En fisk på $laengde cm og $vaegt gram har en konditionsfaktor: $kondi'; }

 

// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
//
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
//

Tabel

for ($l = 40; $l print “”;print “”;$v = ($l*$l*$l)/100000;print “”;printf(“%.3f”, $v);print “”;print “”;} ?>

Længde [cm] Vægt [kg]

Tabellen viser sammenhæng mellem længde og vægt ved
en konditionsfaktor på 1, udregnet efter Fultons
formel.

Skriv et svar